/ 2 نظر / 43 بازدید
سما

سلام الی جون ببین باز من اومدن با سوال فنی !!!!!!!!!!!!!!![خنده] ها اینی که تو تصویر ادرستو نوشتی چجور نوشتی؟؟؟؟؟؟؟؟ زود زود زود بهم بگو باشه؟

سپیده

واقعا که[قهقهه]