/ 2 نظر / 17 بازدید
سپیده

[قهقهه] میدونی خندم بیشتر برای چیه ؟ . . . برای این که تو تابستون وقتی میام تو وبت نمی تونم نخندم. وبت رو خیلی دوس دارم[قلب]

زهرا

خیلی جالبه دقیقا عین واقعیت وبت خیلی نازه الی خانم