چهارشنبه سوری پیشاپیش مبارکـــــــــ ...

تق تق تق فش فشه، فاصلمون کم بشه، هیزم و نفت و آتیش، دوست دارم خداییش، سیب زمینی به سیخه، عکس گلت به میخه، غماتو بیار فوتش کن، کینه داری شوتش کن، هوا بهاری میشه، سرما فراری میشه، زردی ازت دور بشه، هر چی میخوای جور بشه....قلب


4شنبه سوری پیشاپیش مـبــارکــــ ...

  

/ 3 نظر / 29 بازدید
سپیده

همچنین عزیزم[لبخند]

مهسا

charshanbaniz mubarak[هورا][ماچ]

بمب خنده کلاس

س گلم 4شنبه سوری توهم مبارک...میخستم من اینوبرات بنویسم دیدم که تو.............