عید سعید فطر مبارک...

 

 

 عید مبارک

روز آب خوردن در ملا عام!!!

خوردن غذا تو رستوران!!!

روز آشتی با یخچال!!!

 روز بازگشت به صبحووونه و ناهار!!!

مبـــــــــــــــــــــاااااااااااااااااااااااااااااااارک!

 بفرمایید شربت! 

 

/ 1 نظر / 121 بازدید
SACHLI

عیدت مبارک الهه جون[گل][گل][گل][گل]