تست هوش!!!!

نتونستی پیداش کنی؟
.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
اشکال نداره،رفته زیر آب...


اومد بیرون،خبرت میکنم...  

/ 10 نظر / 30 بازدید
غزل

بـه زخـم هـایم مـی نـگری ؟ درد نـدارد فقط برو مـرگ تـمام دردهـایم را بـا خـودش بـرد مـرده ها درد نـمی کـشند ...! از تـو خـواهشـی دارم بـرنـگرد دیـگر زنـده ام نـکن !ی سربزن...

هم نفس

ای خدابگم چی کارت نکنه یه ساعته دارم میگردم[قهقهه]

رابین

جون تو میدونستم سر کاری بود .

SACHLI

سرکارمون گاشتی ها[ابرو][عصبانی]

سپیده

خیلی باحال بود . ده ساعت وایستادم می خوام پیداش کنم.ای دختر بد جنس[قهقهه]

golden number

ولی من دو تا صورت پیدا کردم!

afarin

mano bash k cheqad deqat krdm!!!!![عصبانی]

ملانی

حسم میگه هیچی این جا نیست[مغرور][عصبانی]من که نرفتم به ادامه مطلب....اگه برم جضو تیز هوشان نیستم[مغرور] بعد به دختر عمم گفتم بره ادامه مطلب که گفت جوابش هیچی نیست ...دیدی من باهوش ترینم[مغرور][مغرور]

ملانی

حسم میگه هیچی این جا نیست[مغرور][عصبانی]من که نرفتم به ادامه مطلب....اگه برم جضو تیز هوشان نیستم[مغرور] بعد به دختر عمم گفتم بره ادامه مطلب که گفت جوابش هیچی نیست ...دیدی من باهوش ترینم[مغرور][مغرور]