/ 5 نظر / 17 بازدید
SACHLI

[وحشتناک][کلافه][نگران] مارو سرکار گذاشتی؟

من

کووووووووفت[سبز][سبز][سبز]

fda,u,v این که فحش گنده بود

سمانه

من میدونستم سرکاری میبینی من چه قدر باهوشم!!!!!!!!