بگو ببینم!!!

هرکی تونست 5 بار تند بگه :

"چه ژست زشتی"

خخخخخ...

قیافه رو... 

/ 6 نظر / 21 بازدید
سپیده

من نمیتونم[قهقهه]

کمیل

سلام ممنون که اومدی..[قلب] باید ببخشی آخه خیلی این روزا سرم شلوغه[خجالت][ماچ]

مممممممممممممممممممممممممممممم

مخملی

من تونستم

negaar78

چه ژست زشتی .چه ژست زشتی.چه ژست زشتی.چه ژست زشتی.چه ژست زشتی دیدی میییشه[زبان]

negaar78

چه ژست زشتی .چه ژست زشتی.چه ژست زشتی.چه ژست زشتی.چه ژست زشتی دیدی میییشه[زبان]